Taking too long? Close loading screen.

Čtyřměsíční interaktivní terapie
pro kuřáky

Jediná mobilní aplikace na podporu odvykání založená na vědeckých poznatcích a skutečné klinické praxi. Systematická podpora virtuálního terapeuta dostupná 24 hodin denně. Reaguje na názory a potřeby uživatele. Provede procesem odvykání a pomůže s překonáním abstinenčních příznaků.

Jak aplikace funguje?

N

Čtyřměsíční interaktivní terapie v režii virtuálního adiktologa.

N

Každodenní terapeutický dialog v trvání 3–10 minut.

N

Rychlá pomoc při akutní potřebě cigarety.

N

Úprava terapie podle názorů, výsledků a potřeb uživatele.

Aplikaci vyvinuli přední odborníci na léčbu závislostí z univerzit v Norsku, USA a v České republice. Simuluje skutečnou odvykací kúru, jak se používá v terapeutické praxi.

Kouření je závislost a odvykání bolí. Za většinu neúspěšných pokusů může nedostatek informací o fungování psychiky. Důkladná odborná příprava a podpora jsou proto při odvykání zcela klíčové. Podle kontrolní studie je pravděpodobnost úspěchu s Adiquitem asi 6x vyšší než při pokusech bez odborné pomoci.

Jak budeme společně postupovat?

N

Začneme zlehka. Prvních 10 dnů můžete kouřit jako obvykle. Na život bez cigaret se mezitím budete postupně připravovat.

N

Následuje den D, kdy típnete poslední cigaretu.

N

V dalších týdnech pak společnými silami půjdeme za cílem stát se nekuřákem.

Z kuřáka boháčem

První dny v aplikaci jsou zdarma. Celou čtyřměsíční terapii pak získáš za cenu jen několika krabiček cigaret. Za rok nekouření tak můžeš ušetřit na krásnou dovolenou.

Vyzkoušejte 4 dny zdarma

Google Play
Google Play

Proč to funguje?

N

Závislost na tabáku patří mezi nejsilnější závislosti. Projevuje se fyzickými příznaky, způsobenými účinkem vysoce návykového nikotinu v mozku a také příznaky psychickými v podobě silné chuti na cigaretu v určité situaci nebo společnosti (např. při kávě nebo s přáteli kuřáky). S aplikací Adiquit si na tyto příznaky sestavíte účinnou strategii na míru.

N

Účinnost odvykání kouření bez odborné pomoci je velmi nízká. Až 95 % těchto pokusů končí neúspěchem. Pokud se kuřák rozhodne odvykat s podporou odborníka, náhradního nikotinu nebo léků, jeho cesta k nekouření je snazší. Oproti dostupným formám pomoci má aplikace Adiquit unikátní výhodu být vám na blízku, kdykoliv to budete nejvíce potřebovat. I proto představuje až o 30 % účinnější metodu.

N

Studie mezi kuřáky odvykajícími s aplikací Adiquit prokázaly dlouhodobou úspěšnost odvykání téměř 30 %. To je 6x větší šance na úspěch než při odvykání svépomocí.

N

Intervence obsažené v aplikaci Adiquit jsou v souladu s doporučeními WHO (WHO, 2003), doporučenými postupy Evropské sítě pro prevenci kouření (ENSP, 2017) a klinickými doporučeními pro léčbu závislosti na tabáku amerického panelu (Fiore et al., 2008).

Která metoda, jak přestat kouřit, je nejúčinnější?

Klinické studie, podle kterých je Adiquit vytvořen

  • Kulhánek A., Gabrhelík R., Novák D. & Brendren H. (2019). eHealth intervention for smoking cessation for Czech tobacco smokers: Pilot study of user acceptance. Adiktologie, 18(2), 81–85.
  • Brendryen, H., Drozd, F., & Kraft, P. (2008). A digital smoking cessation program delivered through internet and cell phone without nicotine replacement (happy ending): randomized controlled trial. J Med Internet Res, 10(5), e51. doi:10.2196/jmir.1005
  • Brendryen, H., & Kraft, P. (2008). Happy ending: a randomized controlled trial of a digital multi-media smoking cessation intervention. Addiction, 103(3), 478-484; discussion 485-476. doi:10.1111/j.1360-0443.2007.02119.x
  • Cahill, K., Stevens, S., Perera, R., & Lancaster, T. (2013). Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev(5), Cd009329. doi:10.1002/14651858.CD009329.pub2
  • Lancaster, T., & Stead, L. F. (2005). Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews(2). doi:10.1002/14651858.CD001292.pub2
  • Stead, L. F., Buitrago, D., Preciado, N., Sanchez, G., Hartmann-Boyce, J., & Lancaster, T. (2013). Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews(5). doi:10.1002/14651858.CD000165.pub4
  • Stead, L. F., Perera, R., Bullen, C., Mant, D., Hartmann-Boyce, J., Cahill, K., & Lancaster, T. (2012). Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews(11). doi:10.1002/14651858.CD000146.pub4
  • Stead, L. F., Hartmann-Boyce, J., Perera, R., & Lancaster, T. (2013). Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev(8), Cd002850. doi:10.1002/14651858.CD002850.pub3
  • West, R. (2017). Tobacco smoking: Health impact, prevalence, correlates and interventions. Psychol Health, 32(8), 1018-1036. doi:10.1080/08870446.2017.1325890
  • Wu, P., Wilson, K., Dimoulas, P., & Mills, E. J. (2006). Effectiveness of smoking cessation therapies: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 6, 300-300. doi:10.1186/1471-2458-6-300